Spotify -Daniel Ek

 

 1. Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.

Han visste redan som liten att han ville skapa saker och testa idéer. Började med att fundera på vilket värde de kunde ge istället för att fokusera på att tjäna pengar. Han vill få hela världen att lyssna på mer musik.

 1. På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.

Daniel har alltid gillat både teknik och musik och velat testa idéer. Längtar till jobbet, målet är att göra dagen 10 % bättre för användarna.

Gillade att spela gitarr och sitta vid datorn som barn. Har alltid velat göra allting bättre, redan som barn.

Viktigt att fokusera för att ständigt kunna förbättra produkten. Försöker lära sig nytt varje dag om hur folk konsumerar och lyssnar på musik och hur man kan anpassa musiken till de dagliga händelser som människor är med om, t ex träning, arbete, middag.

 1. Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?

Bodde i England för att starta upp sin brittiska verksamhet eftersom musikindustrin handlar om relationer. Ville vara tillgänglig.

 1. Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?

Det framgick inte i intervjun men han berättade att musik är lättillgängligt, och att alla gillar musik, mer eller mindre. Målgruppen verkar utifrån det han sa vara bred:) Spotify har haft enorm påverkan på hur vi lyssnar på musik och vad vi har för möjlighet att välja vad vi vill lyssna på.

Daniel vill inte fokusera på att ta betalt i första hand. Utan på vilket värdeSpotify kan ge. Betalar för att kunna ladda ner, slippa reklam. Man bör få något extra när man betalar. Många betalar dock bara för att de tycker att tjänsten är ”värd det” och att pengar går till artisterna.

 1. Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?

Jag har inte någon känsla för hur lång tid detta tog, utifrån det han berättade.

 

Annonser

StyleSeat -Melody McCloskey

Frågor vecka 48

 1. Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.

Hon såg det som väldigt svårt och tidskrävande att hitta en bra frisör och dessutom tyckte hon att frisörer var väldigt dyra. Hennes tidigare erfarenheter fick henne att fundera över om det var möjligt att göra sådant online. Hon fick hjälp att ta fram en prototyp och en gammal vän gav henne en första investering som räckte två-tre månader så att hon kunde sluta sitt jobb och komma igång.

 1. På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.

Melody hade tidigt ett intresse för att använda teknik, datorer främst genom att spela spel, från TV-spel till datorspel. Hon var intresserad av möjligheterna att ha kontakt med och interagera med andra genom spelen. Hon såg dock inte sig själv som en utvecklartyp. Hon inledde sin karriär genom att arbeta inom PR, lärde sig strategier för marknadsföring, träffade mycket entreprenörer, investerare, produktfolk. Senare anställdes hon i ett nystartat företag och arbetade i ett ingenjörsteam, det gav henne en känsla för hur roligt det var att bygga mjukvara. Hon bytte jobb ännu en gång, blev chef för ett produktteam, vilket hon upplevde som att arbeta med en uppstart fast i ett stort företag. Hon hade med andra erfarenhet och intresse för att använda teknik till att interagera, knyta kontakt, hon kunde företagande och PR. Det hon inte kunde tog hon hjälp av andra till, bland annat design och utveckling av sin hemsida/app.

 1. Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?

Melody erbjöd en före detta kollega att börja jobba med att utveckla hennes produkt, han hoppade på det direkt, trots att han inte skulle få lön… Det var flera vänner till henne som engagerades i bland annat design och utveckling eftersom hon själv inte hade den kompetensen.

 1. Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?

Hon gick till frisörer, span och salonger varje dag under ett års tid för att berätta om produkten, och hur den kunde göra deras relationer till kunder bättre, få fler kunder men även hantera sina verksamheter. Under första året anslöt sig 10000 stylister. Produkten var i början helt gratis. Kunderna hade sina kunder i produkten, de kunderna kunde rekommendera salongen till andra kunder, bokningar, planering osv kunde skötas via produkten.

 1. Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?

Jag uppfattade det som ca 1-2 år.

Reflektion

Återigen ett exempel på Effectuation. Jag upplever att det finns många gemensamma nämnare mellan de olika entreprenörerna, bland annat att idéerna kommer som ett led i flera saker de gjort tidigare kombinerat med situationer de upplever som problematiska samt att det är sådant de tycker är roligt. Att de använder sin kunskap och passion för att hjälpa andra. Sedan är Melody lite annorlunda än de tidigare entreprenörerna eftersom hon är beroende av andra personers kompetens för att överhuvudtaget utveckla produkten. Men hon är desto bättre på att marknadsföra den:)

Evernote -Phil Libin

Frågor vecka 47

 1. Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.

Phil och hans kompis hade två företag innan de startade upp Evernote, men de arbetade då åt andra, produkterna var inte för dem. De ville starta något med egna produkter, för dem själva. De funderade på vad de gjorde hela tiden, för att hitta en idé som var deras och som de kunde bygga ett företag runt samt driva vidare och behålla: spela, men det fanns redan så många bra spel. De kom slutligen på att det inte fanns speciellt bra lösningar för produktivitet. De ville skapa något som var som en ”andra hjärna”.

 1. På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.

Han hade läst datavetenskap och var lite av en ”nörd”, kunde programmera vilket han hade användning för att realisera idéen med Evernote. Han arbetade under hela College, startade sitt första företag när han var 16-17 år. Han hade tidigare en idé om att resa runt med motorcykel och hjälpa människor med sina datorproblem.  Ny kunskap har krävts för att arbeta med säkerhetsfrågor bland annat hur man gör ”disasterrecovery” och förebygger Hackerintrång.

 1. Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?

Phil träffade Stephan som hade arbetat med teamet bakom Apple Newton. De arbetade med samma idé som Phil. De slog ihop sina team för att utveckla idéen vidare gemensamt.

 1. Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?

Genom samverkan med andra till exempel Google, Apple, Microsoft, Facebook och Amazon. De såg inte andra som konkurrenter utan som att de kunde åstadkomma saker tillsammans, ”en startup är som musik” man interagerar med och kompletterar varandra. Påverkan är att produkten Evernote hjälper människor att organisera och komma åt sina dokument, filer osv var de än är, när som helst. Evernote ska fungera som en extern hjärna.

 1. Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?

Här upplever jag en mer flytande process, Phil nämner 100-års startup och jag tänker att han inte ser det som att de någonsin blir färdig etablerade, utan utveckling sker kontinuerligt.

Reflektion

Denna entreprenör arbetade också enligt Effectuation i och med att han egentligen inte hade en plan framåt, ekonomiska mål samt att han utgick från saker han själv gjorde dagligen och det han kunde. Vidare har Phil arbetat med partnerskap istället för konkurrens och sett att detta hjälper honom och att han hjälper sina partners. Jag tänker att det gynnar kunderna (användarna) eftersom produkter samspelar om de inte är framtagna i syfte att konkurrera ut varandra.

Läslogg vecka 1: Lea Busque, Task Rabbit

Frågor vecka 46

 1. Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.

Den avgörande punkten var en kväll när hon skulle ut och äta middag och hade glömt köpa hundmat, hon kom då på att det hade varit bra att kunna be någon med kort varsel att hjälpa till med det. I och med att idéen kändes lika bra även nästa dag och att hennes närmaste vänner och familj verkade tycka att idéen var väldigt bra så kände hon sig uppmuntrad att gå vidare och utveckla en första prototyp. En andra större händelse var när hon efter ett tips från en bekant kontaktade Scott Griffit, CEO som också uppmuntrade henne och bjöd in henne till sitt kontor för att hon skulle kunna visa sin idé.

 1. På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.

Hon berättade tidigt i intervjun att hon alltid haft ett effektiviseringstänk och försökte alltid hitta ”kortaste vägen”. Jag tänker att eftersom hon har den personligheten så låg det nära till hands för henne att vilja hitta ett sätt att enkelt få hjälp med olika vardagssysslor när hon behöver det. En ytterligare viktig aspekt är hennes passion för programmering och att hon är van att skapa program och applikationer från sin utbildning men även sitt arbete på IBM. Detta underlättade när hon sedan behövde lära sig nya programmeringsspråk. Hon kunde med andra ord direkt sätta igång och skapa det hon tänkte sig så att hon fick fram en första prototyp. Det hon inte hade kunskap om tidigare var bland annat de ekonomiska aspekterna, hur och när man skulle ta betalt, hur man fick finansiering och så vidare. I detta fick hon hjälp av Scott, som hon lärde sig av samt att investerare som kände Scott väl investerade i Task Rabbit. Scott rekommenderade Lea att söka till ett incubateprogram där hon lärde sig massor om startups och entreprenörskap.

Hon fick lärde sig även via erfarenhet att ett bra sätt att attrahera nya kunder var via ”word of mouth” -nöjda kunder berättar om tjänsterna för vänner och familj.

Lea hade kunskap om att bygga produkter inte om att leda ett företag, anställde därför slutligen en CEO.

 1. Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?

Leas man fanns med hela tiden med sin kompetens och som stöd. Scott Griffit blev intresserad av att se hur långt idéen kunde komma när Lea berättat om den för honom. Han blev en mycket viktigt stöd med sin erfarenhet och kompetens kring företagande. Den CEO som anställdes kom in efter en mängd intervjuer där Lea lärde känna personen i fråga för att känna att det verkligen skulle fungera och att det blev rätt person.

 1. Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?

Hon kodade allt klart under 10 veckor så att hon hade en riktig prototyp. Sedan ställde hon sig frågan hur hon skulle få användare… Lea vände sig först till en sammanslutning med mammor i Boston där hon bodde. Hon erbjöd där 600 mammor att prova tjänsterna gratis. Hon sökte sedan efter personer som kunde utföra ärenden/tjänster som efterfrågades, 30 personer togs in. Hon hade lite tur med tajmingen eftersom många blivit arbetslösa just då (2008), och de kunde tänka sig arbeta för en mindre lön under en period. Här knöts många kontakter mellan kunder och de som utförde tjänsterna, vilket var positivt för företagets utveckling. Lea arbeta medvetet på det viset under hela processen, skapa kontakter, knyta band och därmed fick spridning av information kring det hon erbjöd.

 1. Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?

Processen var flytande och pågår fortfarande. Men från att hon började testa idéen på sina vänner till att hon anställt en CEO och företaget blivit framgångsrikt och expanderar  samt efterfrågas kraftigt gick det cirka 3 år.

Reflektion

Min reflektion är att det Lea beskriver är Effectuation, hon utgick från det hon redan kunde och började arbeta där utan något direkt mål framåt i tiden. En framgångsfaktor tror jag är att hon var så duktig på att förankra idéen hos andra personer runt omkring allteftersom. Ju längre hon kom desto fler intressenter knöt hon till sig i större och större sammanhang. Från de närmaste vännerna, till vänners vänner och vidare till sammanslutningar lokalt, sedan hela städer och så vidare. Under hela processen såg hon till att lära sig det hon inte redan kunde kontinuerligt och med hjälp av personer som hade mer erfarenhet en henne.

Vad är entreprenörskap?

Jag ser begreppet entreprenörskap delvis som en personlig egenskap. En egenskap som för mig innefattar handlingskraft, målfokus och innovativt tänkande. Entreprenörskap kräver också mod, mod att testa idéer man har, ta obekväma beslut och därmed inte vara rädd att vidta åtgärder som kanske leder bort från det trygga och invanda.

Jag anser även att det är möjligt att utveckla entreprenörskap, även om man inte från början verkar vara en ”entreprenör”.  Jag ser att det finns sätt att utveckla sin kreativitet, sitt sätt att tänka och testa idéer. Jag ser likheter mellan entreprenörsskap och design eftersom det handlar om att komma med lösningar och att bygga något nytt för framtida bruk.