Milstolpe 4 Pitch Grannbanken

dsc_0123

Inför den sista milstolpen i projektet har jag sammanställt det vi gjort under projektet och skapat en pitch som riktar sig till bostadsrättsföreningar. Den målgruppen är viktig eftersom det är de som väljer om de vill att deras boende ska kunna använda tjänsten Grannbanken. Det som främst är viktigt är att det känns tryggt att låna och låna ut saker och den tryggheten kan bostadsrättsföreningen erbjuda sina boende eftersom användare registrerar sig via sin bostadsrättsförening.

Det finns fördelar med att vi inför förra milstolpen försökte hitta tänkbara användare för tjänsten dvs ”de boende” inte bostadsrättsföreningarna. Eftersom majoriteten av de vi talade med var mycket positiva och flertalet även kan tänka sig att använda en tjänst som grannbanken så har jag använt den informationen i pitchen till bostadsrättsföreningarna. Jag tänker att det är bra att det finns ett intresse.

Här är pitchen:

Slutligen är min reflektion att vi har kommit en bit på väg med vår idé, vi har fått många intressanta inspel och idéen har förändrats under processen (effectuation).

Att utgå från vem jag är, vad jag kan och vilka jag känner -det är vad vi gjort i det här projektet. Men jag kunde ha gjort det ännu mer. Det blev lite komplext när vi hade ramen ett mer hållbart samhälle, något som ingen av oss tänkt så mycket på tidigare. Vi hade lite svårt att komma igång. Sedan försökte jag sätta in temat i min egen situation och utifrån den hitta en idé om något som jag skulle tycka att var värdefullt för mig. Som frånskild mamma och studerande har jag inte så svårt att  relatera till problematiken med att ha råd med allt som kan behövas vid enstaka tillfällen och det var där idéen startade. Vi kunde även relatera till utbildningsprogrammet Digital Design och det vi lärt oss om web och appar så här långt. Då var inte tanken på en tjänst via en app så avlägsen för oss.

 

Annonser

Milstolpe 3 projektarbete Grannbanken

Inför milstolpen har vi kontaktat ca tio personer (tänkbara användare) för att få svar på frågorna:

  • Är du beredd att använda denna produkt/tjänst?
  • Skulle denna produkt/tjänst lösa ett problem för dig?
  • Övriga tankar t.ex. kring konceptet i stort, dess funktioner eller annat?

I detta läge har vi endast vänt oss till tänkta användare, inte till bostadsrättsföreningar och liknande. Syftet är att om vi vet att det finns människor som vill använda tjänsten så blir det ett bra argument när vi ska sälja in tjänsten hos föreningarna sedan.

Eftersom ingen av oss är utvecklare och vi endast har grundläggande kompetens i att bygga till exempel webbsidor med koppling till databaser så har vi även haft kontakt med två personer som är kunniga inom det området. En kursare och en tidigare kollega till mig. Vi har fått återkoppling att det är fullt möjligt att tekniskt utveckla det vi tänkt oss. Men vi har även fått input kring hur man praktiskt kan tänka kring anmälan och inmatning av bostadsrättsföreningar samt användares epost i en databas.

Vi har fått många bra synpunkter och tankar som kan hjälpa oss framåt med vår idé.

Här följer några positiva citat från tänkta användare utifrån våra frågor:

” Spontant så ser jag ju ett skriande behov överallt och kan komma på flera sammanhang/miljöer där den skulle kunna användas.”

”Ett bra sätt att slippa köpa onödiga grejer som man kanske bara kommer Använda en gång ändå. Både ekonomiskt o klimatsmart.”

” En smart idé där man slipper lägga ut pengar på sånt man kanske inte använder sig av så ofta.”

” Ett superbra koncept! När startar du?”

” Det ser absolut användbart ut!
Enkelt och tydligt!”

” Absolut! Som sagt innan. Att köpa någonting för att använda en gång känns onödigt då man kan låna av sina grannar.”

Sedan fanns det de som inte helt såg sig själva som användare, här är några citat från dem:

” Det låter som om att det skulle kunna vara en bra ide, speciellt för barnfamiljer med flera barn som känner att man inte vill och har råd att köpa alla saker som behövs eller som bara ska användas ett par gånger. Men i mitt fall känner jag inte något sådant behov. Och jag har svårt att se det fungera i mitt bostadsområde ”Death valley”, där medelåldern är ca 70 år!”

” Om jag själv skulle finna mig i en situation där behov uppstår av något jag är utan, hade jag nog skaffat appen och då därigenom se vad andra efterfrågar som jag kanske har.”

Utifrån de två personer som vi pratade med om mer konkret utvecklande av tjänsten fick vi bland annat följande input:

”Tror egentligen inte att det är något som är särskilt svårt att utveckla. Är ju egentligen frågan om ett ganska klassiskt databassytem. När det att en samfällighet el liknande ska kunna registrera sig så är det inte nödvändigt med en webbsida såvida det inte är väldigt mycket information som krävs för registrering sen när det gäller just utveckling av applikationer så finns det ganska mycket verktyg som gör att man egentligen inte behöver kunna mycket om programmering det stora arbetet tror jag ligger i att organisera databasstrukturen och säkerhet kring detta och betalning.”

” Kanske helt enkelt ett mail kan ersätta en webbsida. Bostadsrättsföreningen mejlar en lista med mejladresser till de boende. Ni skickar då ut en engångskod till var och en som ger möjlighet att logga in i appen med mejladress och engångskod varpå de får sköta all annan information själv.”

”Rent utvecklingsmässigt är detta inga problem att utveckla. Det som kan vara lite tokigt rent grafiskt är att det inte blir så tydligt med de små kalendrarna bredvid produkten på min profil. Svårt att se i en app. Bättre att markera med färg om saker är utlånade eller lediga, eller kanske bara texten räcker. Kan finnas praktiska problem med att samla in epost från boende om man inte får med det när någon flyttar in.”

” Bedömning kan vara känsligt bland grannar. Frågan är om man bara kan välja att ge en rekommendation i stället och att det då står att man har 30 rekommendationer.”

Utifrån detta och även en hel del ytterligare input har vi nu diskuterat några saker, dels nisch, vilken målgrupp, riktlinjer för användning men även förändring av bedömningarna. Vi kommer inför milstolpe fyra att göra en del justeringar i vår prototyp utifrån en del synpunkter som vi känner är relevanta.

Den nisch vi tänker oss är i första läget större städer, där man ofta kanske bor på liten yta och inte har plats för mycket saker, men även barnfamiljer som ofta har behov av många olika saker men under ganska korta perioder. Vi tänker oss även studenter som bor i studentkorridorer och då kan ansluta sig via sin nation. Med koppling till litteraturen för kursen ”Effectual entrepreneurship” ser vi detta som ett naturligt arbetssätt att börja med en målgrupp, som vi tror att vi kan uppfylla ett behov för. Planen i nästa steg skulle vara att skapa en pitch inriktad på bostadsrättsföreningar. Sedan att kontakta några styrelser i bostadsrättsföreningar och berätta för dem om tjänsten samt att det finns människor som kan tänka sig att använda tjänsten, samt vilka fördelar man ser.

Vi tänker oss också några riktlinjer för att använda tjänsten:

  • Om en sak inte lånas av någon på 6 månader tas den automatiskt bort, detta för att ha en levande tjänst med saker som fyller behov hos användarna.
  • Ansvar för saken som lånas ligger hos den som lånar den, dvs att saken lämnas tillbaka i samma skick som vid lånetillfället.

Ytterligare kompetens som behövs för att starta upp är troligen någon form av juridisk översyn av idéen samt administrativ kompetens för att mata in föreningar och epostadresser i databasen. Det sistnämnda ser vi att vi själva kan hantera åtminstone inledningsvis.

Här kan man se vår prototyp i nuvarande skick, denna har vi även skickat till de tänkta användarna, vi avser som tidigare nämnts att göra en del justeringar i prototypen inför milstolpe 4: https://invis.io/ED9L9CWMZ

Grannbanken -att möta potentiella användare

Under veckan innan milstolpe 3 har vi arbetat med Vi har i nuläget endast fokuserat på slutanvändare -inte själva bostadsrättsföreningarna som ju också är en viktig målgrupp. Men vi tänker så att om boende blir medvetna om möjligheten så är idéen troligen lättare att ”sälja in” till föreningarna sedan om vi vet att deras boende vill ha tjänsten.

För att ha något konkret att utgå ifrån skapade vi en enkel prototyp utifrån Wireframes.

ska%cc%88rmavbild-2016-12-14-kl-20-55-19

Första sidan i appen för de boende… När vi skapat prototypen ville vi även har bekräftat att detta är möjligt att utveckla, även den administrativa delen för föreningarna, så vi har pratat med två personer med mer kunskap om apputveckling än oss, dessutom har vi pratat med tio tänkbara användare (boende). Mer kommer i nästa inlägg vid milstolpe 4.

Milstolpe 2: Elevatorpitch

Milstolpe 2 idag och pitchen är nu färdig.

Målgruppen med pitchen är i dels tänkta användare men även eventuella framtida partners. Vi har haft som främsta syfte att testa idéen, helt enkelt ta reda på om det är en bra idé med grannbanken, med andra ord att förankra idéen.. Den återkoppling vi fått när vi bett andra personer är att idéen är jättebra, några undrar när vi ska igång:) Men vi har som sagt även fått frågor om vad som gäller försäkringsmässigt vid lån och så vidare.

Huvudsakliga synpunkter jag fått på innehållet i min pitch är dels: ”var kan jag se hur appen ser ut?” Och ”det kanske borde vara lite mer reklammässigt”… Jag har valt att inte göra pitchen alltför reklammässig eftersom vi ju faktiskt i nuläget inte har en färdigt tjänst, utan huvudsakliga syftet var ju mer att testa idéen. Men jag ser att det är dit vi behöver nå till den slutliga presentationen. Jag upplever att vi har fått väldigt mycket bra feedback hittills i processen både från arbetskamrater, medlemmar i tankesmedjan och familj, det har inte bara varit ”att vara snäll” utan en hel del konstruktiva synpunkter, se även mitt tidigare inlägg denna vecka:

Vidare arbete mot milstolpe 2: elevator pitch

Jag har skapat ett första utkast till pitch, som jag testat på tre personer och fått lite input. Dels att det är lite för mycket reklam över det och att jag inte använder kroppsspråk i tillräcklig utsträckning, blir ”lite stelt”. Men även lite positiv feedback, att det var bra med scenario som exempel.

Jag har även kikat på sidan: http://www.presentationsteknik.com/hisspresentationen-elevator-pitch/ och min känsla är att jag fått med vad, för vem, nytta och skillnad. Men att jag behöver putsa lite på min pitch.

Efter att ha pitchat men även diskuterat min idé med några personer har jag fått flera frågor om vad som gäller försäkringsmässigt när man lånar/lånar ut något. Även Ann Sofie som jag arbetar med har fått just den frågan. I och med att det är kostnadsfritt är frågan relevant och något vi avser att undersöka vidare under veckan. Vi är inne på att formulera villkor för lån/utlån men är inte helt klara där ännu. Detta är sådant som dyker upp när man arbetar med entreprenörsskap enligt Effectuation, saker dyker upp efter hand och det är då lämpligt att försöka skaffa sig kontroll över och hantera det som dyker upp. Det går inte att förutsäga och sätta långsiktiga mål men det är möjligt att ta saker som de kommer och ta reda på mer eller lösa det när det är aktuellt.

Vi har även haft en diskussion kring namnet på vår affärsidé och kommit fram till nya arbetsnamnet ”Grannbanken”:

 

Avstämning affärsidé efter input från medläsare

Efter input från våra medläsare har vi haft ett ytterligare möte för att skruva ytterligare på idéen. Idéen med att låna och låna ut ska vara kostnadsfritt är en grundbult i våran idé. Efter input om att det kanske inte är så bra att då heller ta betalt av samfällighet eller bostadsrättsförening för att de ska kunna tillhandahålla tjänsten så tänker vi att det går lite mot själva affärsidéen med denna kostnad. Vi ska fortsätta gräva i om reklamintäkter är en möjlig väg att gå.

När vi tittar framåt och planerar nästa steg är det första vi kommer att göra nu att formulera våra pitchar. Men vi ska även undersöka mer HUR det skulle vara möjligt att skapa appen och eventuellt en webbsida där man kan registrera sin förening och lägga upp sina medlemmars mailadresser. Vi har även planer på att göra en enkel prototyp för att kunna undersöka vilka funktioner som skulle krävas. Vi ser även en styrka i att kunna visa för tänkta kunder hur vi har tänkt oss, även om det bara är genom enklare skisser.

 

Inriktning, vidare arbete med Sharing is Caring

Idag har jag och Ann Sofie arbetat vidare med att se över vad vår affärsidé kan erbjuda som tidigare aktörer inte kan. Hur är det möjligt att hitta en egen nisch inom Delningsekonmin?

Befintlig marknad består av olika lösningar med hemsidor där man kan registrera sig, låna saker inom ett visst område. Det varierar mellan att låna/låna ut saker till att även erbjuda tjänster/be om hjälp. Det finns även en sida (delbar.se) som erbjuder sig att hantera alla kontakter och man får hyra/köpa produkter. De erbjuder även en typ av trygghetsförsäkring.

Vi fastnade dels i tankarna kring trygghet och säkerhet, hur man känner att det är OK att låna något, vad kan vi själva tänka oss är acceptabelt? Grannar känns ju rätt säkert eftersom man åtminstone bor i samma område/hus. Men större än så? Det hade vi nog lite svårt att tänka oss… Samtidigt var idéen att även kunna erbjuda mindre tjänster/få hjälp väldigt tilltalande (exempelvis gräsklippning, inkoppling av skrivare, samåkning).

Vi skruvande fram och tillbaka inom det koncept vi tidigare tagit fram medan vi beaktade ovanstående aspekter.

Nu tänker vi oss följande justerade affärsidé:

Vi tänker oss en app (bland annat för lägre kostnad både för utveckling och uppdateringar men även för att erbjuda mobilitet/flexibilitet). Grundtanken är att man kan låna saker/låna ut saker men även få hjälp/erbjuda hjälp med olika tjänster. Inom en samfällighet, bostadsrättsförening, hyresfastighet, studentkorridor osv.  Föreningen köper eventuellt appen för en X summa och kan erbjuda sina medlemmar denna antingen kostnadsfritt eller mot ett litet tillägg på avgiften, varje medlem kan sedan logga in genom att först välja sin förening/samfällighetsnamn och sedan med egen mailadress och lösenord. Precis som många samfälligheter/bostadsrättsföreningar erbjuder TV-kanaler, bredband och så vidare. Detta blir ytterligare en tjänst man kan ansluta sig till som boende. Sedan är det de boende som lägger upp och lånar/lånar ut saker, hjälper varandra med tjänster. En positiv bieffekt blir att det blir mer gemenskap och socialt utbyte i området där man bor.

Att låna/få hjälpa ska vara kostnadsfritt för att alla ska ha möjlighet att nyttja tjänsten. Prissättning känns komplext med många aspekter att ta hänsyn till. Även är hållbarhetsaspekten en del i detta, att det ska vara möjligt att faktiskt ”bara” låna eller hjälpa till utan att det ska kosta pengar.

Processen att formulera en affärsidé

Att hitta en affärsidé visade sig vara både svårare och enklare än jag trodde.

citat

Svårare eftersom vi ska hålla oss inom definitionen för begreppet Effectuation (utgå från sin egen kunskap, vilja, motivation och stegvis utvidgar och skaffar resurser allt eftersom). I min värld kändes det spontant ”naturligt” att hitta den ”stora” idéen genom att undersöka befintlig marknad och sedan planera allt och slutligen introducera idéen färdig till marknaden, vilket troligen aldrig skulle inträffa… Men det som kändes svårt i detta fall med Effectuation var egentligen att förstå begreppet, när jag väl gjorde det kändes det som ett ganska självklart angreppssätt.

Enklare kändes det egentligen att man ska utgå från något man kan/gillar eller utifrån personer man känner att ta hjälp av. Sedan bestämde jag och Ann Sofie Alm oss för att arbeta tillsammans vilket känns bra då vi stöttar varandra och samtidigt har möjlighet att få input från två tankesmedjor. Vi kom på rätt så många idéer egentligen men flera av dem kändes inte så motiverande och jag har förstått att en viktig ingrediens för att lyckas få ut en affärsidé är att verkligen brinna för och tro på den (annars är det svårt att få andra att göra det).

I min tankesmedja har vi under veckan stöttat varandra i idéegenereringen då det har behövts. Vi har haft spontan kontakt via Skype när vi känt att vi kört fast eller bara velat diskutera en idé. Vi har delat lite tips kring kreativitet och även spånat lite omkring vad man kan/vill göra och hur man ska kunna hitta rätt där.

Milstolpe 1 Affärsidé: Sharing is caring

sharing is caring

Vår grundidé innebar en tanke om en app där man delar saker med varandra, t ex bil eller båt. Vi såg då att det ska finnas ett delat ägande men efter lite kritiskt granskande av idéen verkade det kunna bli komplicerat med avtal mellan privatpersoner, prissättning och intäkter. Vi kom i stort sett in på en form av uthyrning, vilket även skulle kunna innebära att man behöver betala skatt och så vidare. Utifrån det kom vi fram till idén som den ser ut nu.

Kort kan man säga att vår affärsidé går ut på att dela fysiska saker via en app. I utgångsläget ska detta inte kosta något utan vara produkter/saker som man inte använder så ofta och som kan vara möjligt att låna ut till någon annan i närområdet.

Exempel på produkter att dela: resväska, grill, gräsklippare, båt, snöslunga, skridskor, skidutrustning, grill, flytväst, kanot.

Eventuellt kan man tänka sig en deposition vid dyrare saker.

Idéen bygger på att man registrerar sig och lägger upp vad man önskar vara med och dela på alternativt vad man har som man kan tänka sig att dela med någon annan. Man ska även kunna söka efter något som man vill dela och lägga upp förfrågningar.

Vi planerar att producera endast en app eftersom de flesta har mobiltelefon idag och att vi tror att det är främst via mobilen man vill använda denna tjänst. Målgruppen är socialt- och miljömedvetna personer som inser att det är onödigt att ha eget av alla föremål man använder sällan. 

Affärsidéen bidrar till ett mer hållbart samhälle genom färre inköp, man sparar resurser. Gynnar även den sociala aspekten då människor som kanske inte har råd att köpa istället kan låna till exempel skridskor till barnen.