Om den här bloggen

Den här bloggen har jag skapat för att använda i min kurs ”Entreprenörsskap” som ingår i programmet Digital Design på Högskolan i Kristianstad. Jag går just nu andra året av programmet. Syftet med den här bloggen är att löpande svara på frågor kopplade till olika entreprenörers väg till idéer, hur de kom vidare, att beskriva deras process och koppla till det jag parallellt läser i kursen.

Det andra syftet med bloggen är att redovisa milstolpar i kursens projektarbete: att ta fram en affärsidé.

Annonser