Processen att formulera en affärsidé

Att hitta en affärsidé visade sig vara både svårare och enklare än jag trodde.

citat

Svårare eftersom vi ska hålla oss inom definitionen för begreppet Effectuation (utgå från sin egen kunskap, vilja, motivation och stegvis utvidgar och skaffar resurser allt eftersom). I min värld kändes det spontant ”naturligt” att hitta den ”stora” idéen genom att undersöka befintlig marknad och sedan planera allt och slutligen introducera idéen färdig till marknaden, vilket troligen aldrig skulle inträffa… Men det som kändes svårt i detta fall med Effectuation var egentligen att förstå begreppet, när jag väl gjorde det kändes det som ett ganska självklart angreppssätt.

Enklare kändes det egentligen att man ska utgå från något man kan/gillar eller utifrån personer man känner att ta hjälp av. Sedan bestämde jag och Ann Sofie Alm oss för att arbeta tillsammans vilket känns bra då vi stöttar varandra och samtidigt har möjlighet att få input från två tankesmedjor. Vi kom på rätt så många idéer egentligen men flera av dem kändes inte så motiverande och jag har förstått att en viktig ingrediens för att lyckas få ut en affärsidé är att verkligen brinna för och tro på den (annars är det svårt att få andra att göra det).

I min tankesmedja har vi under veckan stöttat varandra i idéegenereringen då det har behövts. Vi har haft spontan kontakt via Skype när vi känt att vi kört fast eller bara velat diskutera en idé. Vi har delat lite tips kring kreativitet och även spånat lite omkring vad man kan/vill göra och hur man ska kunna hitta rätt där.

Annonser

Läslogg vecka 1: Lea Busque, Task Rabbit

Frågor vecka 46

  1. Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.

Den avgörande punkten var en kväll när hon skulle ut och äta middag och hade glömt köpa hundmat, hon kom då på att det hade varit bra att kunna be någon med kort varsel att hjälpa till med det. I och med att idéen kändes lika bra även nästa dag och att hennes närmaste vänner och familj verkade tycka att idéen var väldigt bra så kände hon sig uppmuntrad att gå vidare och utveckla en första prototyp. En andra större händelse var när hon efter ett tips från en bekant kontaktade Scott Griffit, CEO som också uppmuntrade henne och bjöd in henne till sitt kontor för att hon skulle kunna visa sin idé.

  1. På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.

Hon berättade tidigt i intervjun att hon alltid haft ett effektiviseringstänk och försökte alltid hitta ”kortaste vägen”. Jag tänker att eftersom hon har den personligheten så låg det nära till hands för henne att vilja hitta ett sätt att enkelt få hjälp med olika vardagssysslor när hon behöver det. En ytterligare viktig aspekt är hennes passion för programmering och att hon är van att skapa program och applikationer från sin utbildning men även sitt arbete på IBM. Detta underlättade när hon sedan behövde lära sig nya programmeringsspråk. Hon kunde med andra ord direkt sätta igång och skapa det hon tänkte sig så att hon fick fram en första prototyp. Det hon inte hade kunskap om tidigare var bland annat de ekonomiska aspekterna, hur och när man skulle ta betalt, hur man fick finansiering och så vidare. I detta fick hon hjälp av Scott, som hon lärde sig av samt att investerare som kände Scott väl investerade i Task Rabbit. Scott rekommenderade Lea att söka till ett incubateprogram där hon lärde sig massor om startups och entreprenörskap.

Hon fick lärde sig även via erfarenhet att ett bra sätt att attrahera nya kunder var via ”word of mouth” -nöjda kunder berättar om tjänsterna för vänner och familj.

Lea hade kunskap om att bygga produkter inte om att leda ett företag, anställde därför slutligen en CEO.

  1. Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?

Leas man fanns med hela tiden med sin kompetens och som stöd. Scott Griffit blev intresserad av att se hur långt idéen kunde komma när Lea berättat om den för honom. Han blev en mycket viktigt stöd med sin erfarenhet och kompetens kring företagande. Den CEO som anställdes kom in efter en mängd intervjuer där Lea lärde känna personen i fråga för att känna att det verkligen skulle fungera och att det blev rätt person.

  1. Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?

Hon kodade allt klart under 10 veckor så att hon hade en riktig prototyp. Sedan ställde hon sig frågan hur hon skulle få användare… Lea vände sig först till en sammanslutning med mammor i Boston där hon bodde. Hon erbjöd där 600 mammor att prova tjänsterna gratis. Hon sökte sedan efter personer som kunde utföra ärenden/tjänster som efterfrågades, 30 personer togs in. Hon hade lite tur med tajmingen eftersom många blivit arbetslösa just då (2008), och de kunde tänka sig arbeta för en mindre lön under en period. Här knöts många kontakter mellan kunder och de som utförde tjänsterna, vilket var positivt för företagets utveckling. Lea arbeta medvetet på det viset under hela processen, skapa kontakter, knyta band och därmed fick spridning av information kring det hon erbjöd.

  1. Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?

Processen var flytande och pågår fortfarande. Men från att hon började testa idéen på sina vänner till att hon anställt en CEO och företaget blivit framgångsrikt och expanderar  samt efterfrågas kraftigt gick det cirka 3 år.

Reflektion

Min reflektion är att det Lea beskriver är Effectuation, hon utgick från det hon redan kunde och började arbeta där utan något direkt mål framåt i tiden. En framgångsfaktor tror jag är att hon var så duktig på att förankra idéen hos andra personer runt omkring allteftersom. Ju längre hon kom desto fler intressenter knöt hon till sig i större och större sammanhang. Från de närmaste vännerna, till vänners vänner och vidare till sammanslutningar lokalt, sedan hela städer och så vidare. Under hela processen såg hon till att lära sig det hon inte redan kunde kontinuerligt och med hjälp av personer som hade mer erfarenhet en henne.

Milstolpe 1 Affärsidé: Sharing is caring

sharing is caring

Vår grundidé innebar en tanke om en app där man delar saker med varandra, t ex bil eller båt. Vi såg då att det ska finnas ett delat ägande men efter lite kritiskt granskande av idéen verkade det kunna bli komplicerat med avtal mellan privatpersoner, prissättning och intäkter. Vi kom i stort sett in på en form av uthyrning, vilket även skulle kunna innebära att man behöver betala skatt och så vidare. Utifrån det kom vi fram till idén som den ser ut nu.

Kort kan man säga att vår affärsidé går ut på att dela fysiska saker via en app. I utgångsläget ska detta inte kosta något utan vara produkter/saker som man inte använder så ofta och som kan vara möjligt att låna ut till någon annan i närområdet.

Exempel på produkter att dela: resväska, grill, gräsklippare, båt, snöslunga, skridskor, skidutrustning, grill, flytväst, kanot.

Eventuellt kan man tänka sig en deposition vid dyrare saker.

Idéen bygger på att man registrerar sig och lägger upp vad man önskar vara med och dela på alternativt vad man har som man kan tänka sig att dela med någon annan. Man ska även kunna söka efter något som man vill dela och lägga upp förfrågningar.

Vi planerar att producera endast en app eftersom de flesta har mobiltelefon idag och att vi tror att det är främst via mobilen man vill använda denna tjänst. Målgruppen är socialt- och miljömedvetna personer som inser att det är onödigt att ha eget av alla föremål man använder sällan. 

Affärsidéen bidrar till ett mer hållbart samhälle genom färre inköp, man sparar resurser. Gynnar även den sociala aspekten då människor som kanske inte har råd att köpa istället kan låna till exempel skridskor till barnen.

Vad är entreprenörskap?

Jag ser begreppet entreprenörskap delvis som en personlig egenskap. En egenskap som för mig innefattar handlingskraft, målfokus och innovativt tänkande. Entreprenörskap kräver också mod, mod att testa idéer man har, ta obekväma beslut och därmed inte vara rädd att vidta åtgärder som kanske leder bort från det trygga och invanda.

Jag anser även att det är möjligt att utveckla entreprenörskap, även om man inte från början verkar vara en ”entreprenör”.  Jag ser att det finns sätt att utveckla sin kreativitet, sitt sätt att tänka och testa idéer. Jag ser likheter mellan entreprenörsskap och design eftersom det handlar om att komma med lösningar och att bygga något nytt för framtida bruk.